1) 2018-01-07 20:40
Dzierżążnia (6 - 1) Mehisto 1
2) 2018-02-25 20:40
Dzierżążnia (6 - 2) Twoja Klaszcze u Rubika 1