Jakub Czerski
ob
1
Grzegorz Czap
br
4
Bartosz Różalski
ob
7
Grzegorz Brzost
ob
8
Grzegorz Ryżko
po
9
Piotr Ryżko
na
10
Tomasz Brzost
po
11
Miłosz Wiechetek
ob
12
Łukasz Ryżko
po
13
Dominik Jarzębski
ob
17
Mariusz Rek
18
Michał Wojszcz
27
Piotr Haber
na
29
Piotr Lisiecki
po