1
Waldemar Sutkowski
br
3
Dobromir Serwa
4
Karol Kwietniewski
5
Rafał Sobów
6
Piotr Ostrowiecki
7
Tomasz Świst
8
Waldemar Kociszewski
9
Robert Klepacz
10
Tomasz Wrona
11
Maciej Szczykutowicz
12
Grzegorz Kąca
14
Grzegorz Skierś
15
Zbigniew Krzyżaniak
16
Rafał Strychalski