Jakub Panintazu
Andrzej Janikowaski
Robert Hankiewicz
Cezary Celiński
Rafał Prażuch
Marcin Kaja
Krzysztof Lewicki
Maciej Mazurkiewicz
Marcin Graczyk
Paweł Gołebiowski
Norbert Jackowski
Paweł Wysocki
Dawid Jankiewicz
Krzysztof Czajkowski
Radosław Maliński
1
Mikołaj Bodnar
br
99
Łukasz Malczewski
po