1
Krystian Matysek
br
2
Łukasz Lipiński
ob
3
Tomasz Zdankiewicz
ob
4
Adrian Milewski
po
5
Adrian Druś
po
6
Bartek Truszkowski
po
7
Adan Dudek
na
8
Sebastian Kadłubański
na
9
Damian Borzęcki
na
10
Alan Truszkowski
na
11
Bartek Podobas
po
19
Konrad Kawka
na
21
Andrzej Rogus
po
43
Andrzej Misztal
po
87
Artur Sieroczniewicz
po