1) 2017-12-03 16:30
Skorpiony (4 - 6) Sporting Praga 1