1) 2017-10-22 15:40
The White (1 - 1) TG Sokół Brwinów 1
2) 2017-12-03 21:30
Legendarni FF (2 - 3) The White 1
3) 2017-12-09 19:50
The White (6 - 4) Okno na Świat 2
4) 2017-12-17 15:40
KFC 08 Rurabomber (3 - 4) The White 1
5) 2018-01-07 16:30
The White (5 - 3) Uwiąd Starczy 2
6) 2018-01-14 14:50
FC SPONTAN (1 - 1) The White 1