1) 2017-11-19 15:40
Skorpiony (9 - 3) The White 2
2) 2017-12-09 19:50
The White (6 - 4) Okno na Świat 1