1) 2017-10-26 21:45
DELTA CONTACT (12 - 5) Emoqa Squad 1
2) 2017-11-15 20:00
Emoqa Squad (5 - 1) ALPACON 1