Przyjaciele Fryzjera - Wzrost o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 8) (obecna - 7)

tooltip w budowie ....