THAT SHIT CRAY - Ta sama pozycja w tabeli

tooltip w budowie ....