Narodowy Bank Polski - Spadek o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 8) (obecna - 9)

tooltip w budowie ....