Canarinhos - Wzrost o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 4) (obecna - 3)

tooltip w budowie ....