Semper Invicta - Spadek o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 12) (obecna - 13)

tooltip w budowie ....