SGS - Spadek o 2 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 3) (obecna - 5)

tooltip w budowie ....