SGS - Wzrost o 4 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 7) (obecna - 3)

tooltip w budowie ....