Skorpiony - Spadek o 2 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 1) (obecna - 3)

tooltip w budowie ....