GS Naprzód - Wzrost o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 6) (obecna - 5)

tooltip w budowie ....