ANTRAKT - Spadek o 2 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 8) (obecna - 10)

tooltip w budowie ....