ANTRAKT - Spadek o 3 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 3) (obecna - 6)

tooltip w budowie ....