Nieobliczalni - Spadek o 3 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 9) (obecna - 12)

tooltip w budowie ....