Kuternogi - Spadek o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 10) (obecna - 11)

tooltip w budowie ....