Kuternogi - Spadek o 3 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 6) (obecna - 9)

tooltip w budowie ....