Kuternogi - Wzrost o 4 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 10) (obecna - 6)

tooltip w budowie ....