GWW - Wzrost o 4 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 12) (obecna - 8)

tooltip w budowie ....