Dzierżążnia - Wzrost o 3 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 7) (obecna - 4)

tooltip w budowie ....