Dzierżążnia - Wzrost o 5 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 10) (obecna - 5)

tooltip w budowie ....