Mehisto - Spadek o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 13) (obecna - 14)

tooltip w budowie ....