Gencjana - Wzrost o 3 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 5) (obecna - 2)

tooltip w budowie ....