KPMG - Spadek o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 2) (obecna - 3)

tooltip w budowie ....