KPMG - Wzrost o 2 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 4) (obecna - 2)

tooltip w budowie ....