Kierownicy - Wzrost o 3 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 11) (obecna - 8)

tooltip w budowie ....