Przyjaciele Fryzjera - Wzrost o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 9) (obecna - 8)

tooltip w budowie ....