KPMG - Wzrost o 1 poz. w tabeli (poprzednia poz. - 5) (obecna - 4)

tooltip w budowie ....