1) 2017-10-21 13:10
Same Konkrety (2 - 0) Nieobliczalni
2) 2017-11-18 13:10
Same Konkrety (3 - 2) Przyjaciele Fryzjera