1) 2018-02-04 14:00
The White (5 - 0) Szmulkers Team
2) 2018-02-11 16:30
KFC 08 Rurabomber (0 - 4) The White
3) 2018-04-07 18:10
The White (8 - 4) PomaraƄczowi