LBF runda wstępna

Wyniki Ligi LBF runda wstępna


Wyniki - LBF runda wstępna

 

Kolejka nr 1

21:00
26.09.13

 • Trinity
 • Millennium Leasin
 • 1:3

 • (0:0)
 • PL+PR
 • 4.0 (noty 4.0 i 4.0)
 • Gorlicka 3

21:45
26.09.13

 • PKO Bank Polski S
 • BRE Leasing
 • 4:4

 • (0:2)
 • PL+PR
 • 5.5 (noty 6.0 i 5.0)
 • Gorlicka 3

19:30
30.09.13

 • Invest-Bank
 • Narodowy Bank Pol
 • 9:2

 • (3:1)
 • PL+PR
 • 4.5 (noty 5.0 i 4.0)
 • Ossowskiego 25

20:15
30.09.13

 • RBPL
 • KB Polska
 • 1:15

 • (0:8)
 • PL+PR
 • 5.0 (noty 6.0 i 4.0)
 • Ossowskiego 25

21:00
30.09.13

 • LOTTO
 • Millennium Leasin
 • 1:5

 • (1:4)
 • PL+PR
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • Ossowskiego 25

 

Kolejka nr 2

21:00
03.10.13

 • Trinity
 • PKO Bank Polski S
 • 6:7

 • (4:2)
 • DS+PR
 • 4.0 (noty 4.0 i 4.0)
 • Gorlicka 3

19:30
07.10.13

 • Invest-Bank
 • RBPL
 • 2:3

 • (0:0)
 • PL+PR
 • 4.5 (noty 4.0 i 5.0)
 • Ossowskiego 25

20:15
07.10.13

 • Narodowy Bank Pol
 • Lotnisko Chopina
 • 0:13

 • (0:4)
 • PL+PR
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • Ossowskiego 25

21:00
07.10.13

 • KB Polska
 • BRE Leasing
 • 2:3

 • (1:2)
 • PL+PR
 • 4.5 (noty 5.0 i 4.0)
 • Ossowskiego 25

 

Kolejka nr 3

21:00
10.10.13

 • LOTTO
 • Lotnisko Chopina
 • 2:8

 • (0:4)
 • PR+PJ
 • 3.5 (noty 3.0 i 4.0)
 • relacja prasowa

21:45
10.10.13

 • PKO Bank Polski S
 • Mosty WPM
 • 6:4

 • (2:3)
 • PR+PJ
 • 5.5 (noty 6.0 i 5.0)
 • relacja fimowa

19:30
14.10.13

 • Mosty WPM
 • BRE Leasing
 • 4:5

 • (2:1)
 • PL+PR
 • 4.5 (noty 4.0 i 5.0)
 • relacja prasowa

20:15
14.10.13

 • LOTTO
 • Invest-Bank
 • 4:3

 • (1:1)
 • PL+PR
 • 3.0 (noty 3.0 i 3.0)
 • relacja prasowa

21:00
14.10.13

 • KB Polska
 • Narodowy Bank Pol
 • 5:4

 • (2:3)
 • PL+PR
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • relacja prasowa

 

Kolejka nr 4

21:00
17.10.13

 • Trinity
 • Mosty WPM
 • 4:4

 • (2:2)
 • PR+PM
 • 5.0 (noty 4.0 i 6.0)
 • relacja prasowa

21:45
17.10.13

 • PKO Bank Polski S
 • RBPL
 • 8:4

 • (4:1)
 • PR+PM
 • 5.0 (noty 6.0 i 4.0)
 • relacja prasowa

19:30
21.10.13

 • KB Polska
 • Mosty WPM
 • 4:3

 • (1:1)
 • PL+PR
 • 4.5 (noty 5.0 i 4.0)
 • relacja prasowa

20:15
21.10.13

 • RBPL
 • Millennium Leasin
 • 1:11

 • (0:4)
 • PL+PR
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • relacja filmowa

21:00
21.10.13

 • Invest-Bank
 • BRE Leasing
 • 5:7

 • (0:2)
 • PL+PR
 • 3.5 (noty 2.0 i 5.0)
 • relacja prasowa

 

Kolejka nr 5

21:00
24.10.13

 • Trinity
 • BRE Leasing
 • 7:4

 • (4:2)
 • PL+PR
 • 4.0 (noty 4.0 i 4.0)
 • relacja prasowa

21:45
24.10.13

 • Millennium Leasin
 • Lotnisko Chopina
 • 1:6

 • (1:2)
 • PL+PR
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • relacja filmowa

19:30
28.10.13

 • Mosty WPM
 • RBPL
 • 5:3

 • (2:2)
 • DS+PR
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • -

20:15
28.10.13

 • LOTTO
 • KB Polska
 • 4:12

 • (1:4)
 • DS+PR
 • 5.5 (noty 6.0 i 5.0)
 • -

21:00
28.10.13

 • PKO Bank Polski S
 • Narodowy Bank Pol
 • 7:0

 • (5:0)
 • DS+PR
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • -

 

Kolejka nr 6

19:30
04.11.13

 • Invest-Bank
 • Millennium Leasin
 • 3:6

 • (1:3)
 • PL+PR
 • 4.0 (noty 4.0 i 4.0)
 • relacja prasowa

20:15
04.11.13

 • BRE Leasing
 • RBPL
 • 4:2

 • (2:2)
 • PL+PR
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • relacja prasowa

21:00
04.11.13

 • KB Polska
 • PKO Bank Polski S
 • 2:5

 • (1:3)
 • PL+PR
 • 4.5 (noty 5.0 i 4.0)
 • relacja prasowa

21:45
04.11.13

 • Mosty WPM
 • Narodowy Bank Pol
 • 13:2

 • (7:1)
 • PL+PR
 • 5.5 (noty 5.0 i 6.0)
 • relacja prasowa

21:00
07.11.13

 • Bilfinger Infrast
 • Invest-Bank
 • 25:1

 • (11:0)
 • PL+PR
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • relacja filmowa

21:45
07.11.13

 • Trinity
 • Lotnisko Chopina
 • 3:7

 • (0:3)
 • PL+PR
 • 3.5 (noty 4.0 i 3.0)
 • relacja filmowa

21:00
14.11.13

 • RBPL
 • Lotnisko Chopina
 • 0:5

 • (0:0)
 • -
 • -
 • walkower

21:45
14.11.13

 • PKO Bank Polski S
 • LOTTO
 • 6:1

 • (3:1)
 • PR+PM
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • skrót z meczu

 

Kolejka nr 7

19:30
18.11.13

 • Trinity
 • RBPL
 • 6:1

 • (2:0)
 • DS+PR
 • 3.5 (noty 4.0 i 3.0)
 • Relacja prasowa

20:15
18.11.13

 • Millennium Leasin
 • KB Polska
 • 7:5

 • (4:0)
 • DS+PR
 • 4.5 (noty 4.0 i 5.0)
 • Relacja prasowa

21:00
18.11.13

 • BRE Leasing
 • Narodowy Bank Pol
 • 2:6

 • (1:4)
 • DS+PR
 • 4.5 (noty 4.0 i 5.0)
 • Relacja prasowa

21:45
18.11.13

 • Millennium Leasin
 • Bilfinger Infrast
 • 5:4

 • (2:3)
 • DS+PR
 • 4.0 (noty 5.0 i 3.0)
 • Relacja prasowa

21:00
21.11.13

 • Mosty WPM
 • LOTTO
 • 10:5

 • (3:3)
 • DS+PR
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • relacja filmowa

21:45
21.11.13

 • Invest-Bank
 • Lotnisko Chopina
 • 1:9

 • (0:4)
 • DS+PR
 • 4.5 (noty 5.0 i 4.0)
 • Relacja prasowa

 

Kolejka nr 8

19:30
25.11.13

 • BRE Leasing
 • LOTTO
 • 8:2

 • (4:0)
 • PR+PM
 • 4.5 (noty 4.0 i 5.0)
 • relacja prasowa

20:15
25.11.13

 • RBPL
 • Narodowy Bank Pol
 • 2:4

 • (1:1)
 • PR+PM
 • 4.5 (noty 4.0 i 5.0)
 • relacja prasowa

21:00
25.11.13

 • Millennium Leasin
 • PKO Bank Polski S
 • 1:5

 • (1:1)
 • PR+PM
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • relacja prasowa

21:45
25.11.13

 • Mosty WPM
 • Bilfinger Infrast
 • 3:5

 • (2:1)
 • PR+PM
 • 5.0 (noty 4.0 i 6.0)
 • relacja prasowa

21:00
28.11.13

 • Lotnisko Chopina
 • KB Polska
 • 11:3

 • (6:1)
 • PR+PJ
 • 4.5 (noty 5.0 i 4.0)
 • relacja filmowa

21:45
28.11.13

 • Trinity
 • Invest-Bank
 • 11:2

 • (5:2)
 • PR+PM
 • 4.5 (noty 4.0 i 5.0)
 • relacja prasowa

 

Kolejka nr 9

19:30
02.12.13

 • Trinity
 • Narodowy Bank Pol
 • 5:3

 • (3:1)
 • PL+BO
 • 5.0 (noty 4.0 i 6.0)
 • relacja filmowa

20:15
02.12.13

 • Millennium Leasin
 • Mosty WPM
 • 5:4

 • (2:1)
 • PL+PR
 • 5.0 (noty 4.0 i 6.0)
 • fragmenty meczu

21:00
02.12.13

 • Invest-Bank
 • KB Polska
 • 2:7

 • (0:6)
 • PR+BO
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • fragmenty meczu

21:45
02.12.13

 • BRE Leasing
 • Bilfinger Infrast
 • 0:12

 • (0:3)
 • PL+BO
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • fragmenty meczu

21:00
05.12.13

 • Lotnisko Chopina
 • PKO Bank Polski S
 • 0:0

 • (0:0)
 • -
 • -
 • przełożony

21:00
05.12.13

 • Lotnisko Chopina
 • Bilfinger Infrast
 • 4:5

 • (1:2)
 • DS+PR
 • 3.0 (noty 4.0 i 2.0)
 • fragmenty meczu

21:45
05.12.13

 • RBPL
 • LOTTO
 • 2:4

 • (0:1)
 • DS+PR
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • fragmenty meczu

 

Kolejka nr 10

19:30
09.12.13

 • Invest-Bank
 • PKO Bank Polski S
 • 0:0

 • (0:0)
 • -
 • -
 • przełożony

20:15
09.12.13

 • Lotnisko Chopina
 • Mosty WPM
 • 0:0

 • (0:0)
 • -
 • -
 • przełożony

20:15
09.12.13

 • Invest-Bank
 • Mosty WPM
 • 0:0

 • (0:0)
 • -
 • -
 • mecz przełożony

21:00
09.12.13

 • BRE Leasing
 • Millennium Leasin
 • 5:3

 • (2:1)
 • PR+BO
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • Relacja filmowa -

21:45
09.12.13

 • RBPL
 • Bilfinger Infrast
 • 1:18

 • (0:8)
 • PR+BO
 • 5.5 (noty 6.0 i 5.0)
 • Relacja prasowa

21:00
12.12.13

 • Narodowy Bank Pol
 • LOTTO
 • 2:0

 • (0:0)
 • DS+PR
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • Relacja prasowa

21:45
12.12.13

 • Trinity
 • KB Polska
 • 6:3

 • (1:2)
 • DS+PR
 • 5.5 (noty 6.0 i 5.0)
 • Relacja prasowa

 

Kolejka nr 11

19:30
16.12.13

 • Narodowy Bank Pol
 • Millennium Leasin
 • 6:2

 • (3:1)
 • DS+PR
 • 4.0 (noty 6.0 i 2.0)
 • StrefaFutboluTV

20:15
16.12.13

 • Invest-Bank
 • Mosty WPM
 • 0:0

 • (0:0)
 • -
 • -
 • mecz przełożony

21:00
16.12.13

 • Invest-Bank
 • PKO Bank Polski S
 • 2:15

 • (1:8)
 • DS+PR
 • 5.0 (noty 4.0 i 6.0)
 • StrefaFutboluTV

21:45
16.12.13

 • KB Polska
 • Bilfinger Infrast
 • 3:8

 • (1:2)
 • DS+PR
 • 5.5 (noty 5.0 i 6.0)
 • Ossowskiego 25

21:00
19.12.13

 • Trinity
 • LOTTO
 • 11:3

 • (5:2)
 • PR+BO
 • 5.0 (noty 4.0 i 6.0)
 • Gorlicka 3

21:45
19.12.13

 • Lotnisko Chopina
 • BRE Leasing
 • 0:0

 • (0:0)
 • -
 • -
 • mecz przełożony

 

Kolejka nr 12

21:00
09.01.14

 • Lotnisko Chopina
 • Mosty WPM
 • 14:6

 • (5:0)
 • PR+BO
 • 5.5 (noty 6.0 i 5.0)
 • Rel.pras./SF.TV

21:45
09.01.14

 • Bilfinger Infrast
 • PKO Bank Polski S
 • 6:1

 • (2:0)
 • PR+BO
 • 5.0 (noty 5.0 i 5.0)
 • Rel.pras./SF.TV

19:30
13.01.14

 • Trinity
 • Bilfinger Infrast
 • 5:6

 • (1:3)
 • DS+PR
 • 5.5 (noty 6.0 i 5.0)
 • StrefaFutboluTV

20:15
13.01.14

 • Mosty WPM
 • Invest-Bank
 • 5:4

 • (2:1)
 • DS+PR
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • StrefaFutboluTV

21:45
13.01.14

 • Lotnisko Chopina
 • BRE Leasing
 • 7:2

 • (2:1)
 • DS+PR
 • 5.5 (noty 6.0 i 5.0)
 • StrefaFutboluTV

21:45
13.01.14

 • Bilfinger Infrast
 • Narodowy Bank Pol
 • 5:0

 • (0:0)
 • -
 • -
 • walkower

21:00
16.01.14

 • Lotnisko Chopina
 • PKO Bank Polski S
 • 1:4

 • (0:2)
 • PR+BO
 • 4.5 (noty 6.0 i 3.0)
 • StrefaFutboluTV

21:45
16.01.14

 • Bilfinger Infrast
 • LOTTO
 • 18:4

 • (8:1)
 • PR+BO
 • 6.0 (noty 6.0 i 6.0)
 • StrefaFutboluTV

 

ToTop